Poziv

by plenumtk

Pozivaju se sve zainteresovane građanke i građani na javni radni sastanak koji će se održati 13.2.2014. u 18.00. u BKC Tuzla sa slijedećim tačkama dnevnog reda:

1. Sumiranje dosadašnjeg rada i izvještaji sa ostalih plenuma i protesta građana

2. Demanti pokušaja diskreditacije Plenuma

3. Biranje delegacije Plenuma za sastanak sa Skupštinom TK

4. Radne grupe

5. Razno

Učestvujte u radu plenuma za dobro svih nas!

*   *   *

Šta je plenum?

Plenum je skupština svih članova neke grupe. To je javni prostor za raspravu, bez zabrana i bez hijerarhije učesnika, na kojem se donose odluke. Plenum ima određenu strukturu rada.

Zašto plenum?

Zato što je otvoren za sve. Svako ima pravo glasa, svako ima pravo da učestvuje. Plenum je otvoren, u njemu ne sjede samo predstavnici vlasti i organizacija. Svako ima jedan glas, to je prostor bez zabrane i pripada svima.

1. Kako radi plenum?

Svi koji to žele učestvuju. Jedna osoba ima jedan glas. Poštuje se redoslijed dijaloga.

2. Ko može učestvovati u plenumu i ko može donositi odluke?

Ko god se osjeća pozvanim, ili osjeća potrebu da učestvuje, to i može bez ikakvih prepreka, uz to da poštuju pravila ponašanja koja učesnici uspostave na početku plenumske sjednice. Odluke na plenumu donose svi učesnici po principu većinske odluke, učesnici glasaju za ili protiv. Opcija suzdržano se ne primjenjuje na plenumu, pošto samo otežava proces donošenja odluka jer po pravilu se pretpostavlja da su učesnici upoznati sa problematikom date sjednice. Ukoliko to nije slučaj moderatori na početku svake sjednice ukratko rekapituliraju zaključke sa prethodne sjednice i trenutne tačke dnevnog reda sa kratkim objašnjenjem.

3. Ko predvodi plenum?

Plenum nema vođa, na sjednicama se biraju moderatori koji će upravljati diskusiju i određivati koliko se vremena daje govornicima, koji je redoslijed tačaka dnevnog reda. Moderatori imaju pravo da upozore učesnike o tome da je rasprava skrenula sa glavne teme i da se vrate na prvobitnu temu. Ovo se vrši radi uštede vremena. U plenumu ne postoje funkcije poput potparola, zastupnika i delegacija. Ukoliko bude potrebe da neko istupi u javnost da da neku izjavu, intervju ili slično, osobe mogu da predlože sami sebe uz pristanak ostalih učesnika, ili da plenum predloži nekog.  Moderatori za narednu sjednicu se biraju na kraju svake sjednice.

4. Kako se donose odluke na plenumu?

Glasa se za ili protiv. Odluka se donosi većinskom osnovom. Ukoliko ne dođe do konsenzusa, tj. ukoliko je broj glasova za i broj glasova protiv jednak, učesnici iznalaze kompromis koji neće zadovoljiti svakog u potpunosti, ali će donijeti najbolje moguće riješenje u datoj situaciji za datu problematiku. Ovo jeste ogromna prednost glasanja bez suzdržanih glasova, jer će odluka uvijek postojati, a ne nestati samo u diskusiji kako je to često slučaj u parlamentarnom obliku donošenja odluka.

Advertisements